L'AMPA

QUI SOM I QUÈ FEM?

L´AMPA és l’entitat sense ànim de lucre que agrupa a les famílies dels alumnes de l’escola i que, voluntàriament han decidit formar-ne part.

Bàsicament, som un grup de mares i pares que hem volgut entrar a formar part de l’AMPA i hi dediquem temps i esforços de manera voluntària perquè volem ser part integrant de la comunitat educativa dels nostres fills i filles. A través del Consell Escolar podem participar de l’organització i el bon fer de l’escola.

Sempre necessitem mans! Així que s’hi vols sumar-te al nostre equip, endavant! Escriu-nos a ampa@rosella.cat i et diem com fer-ho.

Està associada a la FaPaC (Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya).

Òrgans de gestió

Assamblea general

És l’òrgan sobirà de govern de l’AMPA. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea, incloent-hi els absents. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, i amb caràcter extraordinari quan es consideri convenient, mitjançant escrit a la Junta. Té dret a assistir-hi el pare, mare o tutor de qualsevol alumne del centre.

Junta directiva

És l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. La Junta s’organitza en comissions per abordar les diferents àrees. Es reuneix periòdicament per tractar temes relacionats amb l’entorn escolar dels alumnes. Està formada pels membres elegits en Assemblea General a cada curs, i que actualment és la següent:

Presidenta:

Xantal Gómez

Tresorera:

Vanesa Til

Secretària:

Núria Riera

Vocals: 

Vanesa Collado
Esther Cuadra
Laura Estevan
Sandra Gómez
Julio López

Quines són les nostres funcions?

Els estatuts de l’AMPA recullen, entre d’altres, els objectius que com a associació assumim:

  • Donar suport i assistència a les famílies, als professors, als alumnes i als òrgans de govern del centre en tot allò que fa referència a l’educació dels fills.
  • Participar en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar.
  • Ser l’interlocutor que tenen els mestres i la Direcció del Centre per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.
  • Promoure les activitats de formació de pares i tutors, tant des de la vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
  • I en general, afavorir la participació organitzada de les famílies dels alumnes en la gestió i control del centre.

Com col·laborar?

Només cal tenir un fill/a inscrit a l’escola i pagar la quota anual de 39€ al’inici del curs escolar. Aquesta quota és per família, independentment del nombre de fills inscrits.

Actualment, al voltant del 80% de les famílies del centre són sòcies de l’AMPA.